Privacyverklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy beleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Bescherming Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over ons

LS Beauty wordt beheerd door Lillian Steffens

Mijn gegevens zijn:
Hoofdstraat 88 2181 EG Hillegom
lsbeauty21@gmail.com

www.lsbeauty21.nl

kvk:

 

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, je een afspraak hebt gemaakt in de agenda, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummers
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum

​Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook en Instagram advertenties. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het aanmelden van de nieuwsbrief, het meedoen aan een “vul in en win acties”, wanneer je bij LS Beauty 21 in het klantenbestand staat en aangegeven hebt dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, niet met gegevens die via onze contactformulieren binnengekomen zijn.

Je voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummers, straat en huisnummer, postcode en woonplaats en geboortedatum. worden gebruikt zodat LS Beauty 21 contact met je op kan nemen voor het maken en/of wijzigen van afspraken.

Voor een aantal behandelingen hebben wij voor de verzekering jouw voornaam, achternaam, en adres gegevens nodig. Wij gaan er niet vanuit en gelukkig hebben wij het nog nooit nodig gehad, maar mocht er een fout worden gemaakt moeten wij voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Lees meer over deze wet op de website van de Rijksoverheid.

Jouw Gegevens op www.lsbeauty21.nl

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief of een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.
Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Jouw gegevens in ons agenda/kassasysteem

LS Beauty 21 werkt met verschillende agenda systemen, mocht je willen weten welke systemen dat kunt u navragen bij lsbeauty21@gmail.com . Deze systemen zijn beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam.

De gegevens die wij bij elkaar verzamelen tijdens een huidanalyse, waaronder ook de voor en na foto’s worden bewaard op ons Onedrive account. Deze gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

De gegevens die wij bewaren van jou zijn niet voor iedereen hetzelfde. We bewaren alleen de gegevens van jouw waar jij akkoord voor hebt gegeven. En die voor ons nodig/handig zijn om je te kunnen behandelen. We zullen deze nooit aan derden geven/verkopen.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummers
 • Emailadres
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en plaats
 • Geboortedatum
 • Medische anamnese
 • Gegevens die we moeten opslaan voor de wet WKKGZ. Na iedere behandeling wordt er in een memo of een verslag uitgeschreven wat er is behandeld en welke producten zijn gebruikt en hoe het verloop van de behandeling was. Ook worden adviezen en eventuele extra informatie erin opgeslagen.
 • Intake formulieren met vragen naar aanleiding van de behandeling of aandoening
 • Voor en na foto’s
 • Huidanalyse van uw huidconditie

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Facebook Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Reactie-Module

De reactie-module op onze blog-artikelen maakt gebruik van het comment-systeem van WordPress.WordPress maakt gebruik van cookies om te controleren of je bent ingelogd en voor analyse van je gebruikersgedrag. WordPress heeft geen toegang tot de gegevens die je via de reactiemodule aan ons verstrekt.

 

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Links

Op onze website kun je eventueel links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.lsbeauty21.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via lsbeauty21@gmail.com 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding